CORTINA

CONTRACT

Textures i colorits que responen a les tendències actuals, juntament amb el compliment rigorós de les normatives, fan a les nostres col·leccions de cortina Blackout i Dimout, imprescindibles per a qualsevol projecte contract.

QUALITATS DE BLACKOUT

El grau d’opacitat és de 100% segons la norma nf 07-162. Aquest grau d’opacitat és la mitjana de 5 valors obtinguts en 5 teixits de colors diferents.

QUALITATS DE DIMOUT

El grau d’opacitat és de 95’5% segons norma nf 07-162. Aquest grau d’opacitat és la mitjana de 5 valors obtinguts en 5 teixits de colors diferents.

És important ressaltar que el grau d’opacitat pot variar depenent del color.

DISPONIBILITAT DE TEIXITS

Teixits disponibles en 280cm – 300cm d’ample.
Disponibilitat metratge per a prototips*.