TEIXITS RECICLATS

En BITEX apostem pel procés de reciclatge

De la convicció del nostre equip per convertir desfets oblidats en espais atractius, a través de la decoració tèxtil, neix RE-CYCLE.

La iniciativa consisteix a aprofitar materials reciclables per a reutilitzar-los i crear productes que tinguin molt més valor que el que tenia el producte o material original.

Tenim el repte de crear col·leccions reciclades amb la mateixa qualitat de les no reciclades.

Eco-Visillos

Eco-Oscurantes

Eco-Piqués

Eco-Maddi

Eco-Prints

EcoNature

En Indústries Bitex hem incorporat el procés de reciclatge a les nostres polítiques, donant-li una segona vida a materials ja utilitzats que són reconvertits en fibres que es tornen a teixir.

D'aquesta manera es dsminueix enormement el consum d'Energia i d’aigua y se li dóna una solució a la gran problemàtica de la gestió de residus. També s'ha treballat en la reconversió del procés de tintat de les fibres introduint com a alternativa l'estampació per sublimació que disminueix notablement l'ús d'aigua.

L'ús eficient de recursos, tractant de reduir al màxim la despesa d'energia, juntament amb la generació d'energia fotovoltaica pròpia que realitzem en la nostra planta de panells solars, ens permet ser independents energèticament en un 80%.