GRS

Global Recycled Standard

Global Recycled Standard està pensat per a empreses que fabriquen o venen productes amb contingut de material reciclat. El Global Recycle Standard (GRS) té com a objectiu assegurar el contingut reciclat en un producte. Certifica que tots els processos de producció en tota la cadena de subministrament han estat sotmesos a les mesures adequades per a garantir la integritat del producte final.

A més de monitorar el contingut reciclat que ingressa en un producte acabat, la norma també aborda qüestions relacionades amb criteris ambientals i socials.

El GRS es basa en un principi de seguiment i rastreig que utilitza un sistema basat en certificats de transacció similar a la certificació orgànica per a assegurar el nivell més alt d'integritat. Això actua com un mecanisme de monitoratge i control en tota la cadena de valor dels productes finals certificats.

L'estàndard GRS és actualment el més avançat a nivell global per a components reciclats de producte, i inclou les següents quatre seccions

Requisits de Material Reciclat

Principis mediambientals

Principis socials

Requisits químics